Вълнуваща среща в ПДТГ "Димитър Хадживасилев": Иновации в действие

От 5 до 7 юни 2024 г. в Професионалната държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" в Свищов се проведе събитие, което събра учители и ученици от три други училища в рамките на Националната програма "Иновации в действие". ПДТГ беше домакин на Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" от Плевен, Средно училище "Никола Войводов" от Враца и Професионална гимназия по електротехника и строителство от Търговище.
Първият ден от събитието започна с организираната от домакините кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред иновативното училище“. Участниците имаха възможност да обсъдят иновациите, които се внедряват в техните училища. Дискусията се фокусира върху различните подходи и методи, които всяко училище прилага, за да подобри образователния процес и да ангажира своите ученици. Учителите и учениците представиха своите училища, споделяйки постиженията си и плановете за бъдещето.
На втория ден от събитието се проведе открит урок на тема "Европейски избори 2024 – Европа, в която искаме да живеем". Ученици от Х-а и Х-б клас на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" показаха нагледно защо е важно да бъдем активни граждани на България и Европейския съюз и да участваме в изборите. Урокът включваше ролеви игри, в които учениците се превъплътиха в ролите на водещи, журналисти и кандидат евродепутати. Дебатът и обсъжданията помогнаха на участниците да разберат значението на демократичния процес.
В рамките на урока се проведе и анкетно проучване в реално време, а накрая се симулираха Европейските избори чрез използване на система за гласуване, разработена от учители по информатика на ПДТГ. Системата се използва от 2018 г. при избора на училищен ученически омбудсман на Гимназията и предоставя реалистичен поглед върху процеса на гласуване.
Последният ден на събитието беше посветен на културното обогатяване и опознаването на град Свищов. Гостите посетиха Ректората на Стопанската академия "Д. А. Ценов", където научиха повече за историята и значението на академията за региона. Те разгледаха и музея на Академията, къщата-музей на Алеко Константинов – бележитият писател, който е и патрон на една от гостуващите гимназии. Културната обиколка завърши с посещение на Етнографския музей, разположен в най-старата къща в Свищов – Сладкаровата къща, където гостите се запознаха с местните традиции и бит.
Събитието завърши с чувство на удовлетворение и нови приятелства. Участниците не само обмениха знания и идеи, но и създадоха връзки, които ще продължат да развиват техните училища и лични проекти. В рамките на НП "Иновации в действие" училищата демонстрираха, че иновациите в образованието са пътят към по-добро бъдеще за всички нас.
И така, ПДТГ "Димитър Хадживасилев" доказа още веднъж, че е пример за иновативно мислене и активно участие в образователната общност.