ДЕН НА ИКОНОМИСТА В ПДТГ “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

Денят на икономиста се отбелязва ежегодно на 11 юни в много страни по света. Този ден е посветен на професионалистите, които изучават, анализират и съветват по икономически въпроси, които засягат всички аспекти на нашето общество.
В България този ден е обявен за професионален празник на икономистите през 2005 г. от Съюза на икономистите в България.
По този повод учениците Пламен Здравков, Михаил Михайлов и Благомира Иванова от XI-б клас, специалност “Електронна търговия” в час по Учебна практика по работа в учебно предприятие проявиха своята креативност и знания, като изработиха плакат по случай Деня на икономиста. В този процес те приложиха своите умения и научени знания, за да създадат визуално атрактивен и информативен постер.
Изработването на плаката беше не само творческо начинание, но и ценен учебен опит за учениците. Те не само че се запознаха по-добре с икономическите концепции и значението на икономистите в обществото, но и развиха своите умения за комуникация, сътрудничество и представяне на информация.
В час по Обща икономическа теория с учениците от Х-а клас, спец. „Електронна търговия“ беше отбелязан Деня на икономиста - 11 юни. С учебна игра в платформата Kahoot десетокласниците научиха любопитни факти за велики личности, чийто имена са изписани под купола на любимата Търговска гимназия.