Ученици от ПДТГ "Димитър Хадживасилев" посетиха Дома на Европа в София

В края на учебната 2023/2024 година Търговската гимназия финализира дейностите по иновация „Права, ценности, споделени решения“. В продължение на три години младите хора развиваха своите граждански компетентности чрез модулите „Аз и моето семейство“, „Аз и моят град“ и „Аз, България и Европейският съюз“. Като завършек на тазгодишния модул „Аз, България и Европейският съюз“, 18 ученици и двама преподаватели от ПДТГ "Димитър Хадживасилев" бяха поканени да посетят Дома на Европа в София. Събитието бе организирано съвместно от Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България.
На учениците бяха представени любопитни презентации, различни дейности, проведе се и ползотворна беседа, в която младите хора показаха усвоените знания за Европейския съюз. Всеки участник получи печатни материали на европейска тематика и снимки в специално подготвен кът.
Учениците се срещнаха с младежи, работещи към Информационно бюро на Европейския парламент в България и се запознаха с предимствата на програма „Еразъм”, доброволчески програми и младежки обмен.
Реализирани са трите модула от проекта, стартирал през 2021/2022 година. Формирани са знания, личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, подпомагащи пълноценното развитие на учениците като граждани на България и Европейския съюз.