Какво е дуална система на обучение?

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА 
(ДУАЛНА СИСТЕМА НА  ОБУЧЕНИЕ)
 
Това е  нова форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, организирана въз основа на партньорство и договори на училището с  работодатели, съгласно Наредба №1 от 08.09.2015 година за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа. Практическото обучение в реална работна среда се осъществява  в 11 и 12 клас. Партньори на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” за обучение по професия „Системен програмист” и „Спедитор –логистик” са: СД „Зоната – Нацкови и СИЕ, Тинк Глобал” ЕООД, „Свилоцел” ЕАД, „Ексел” ЕООД, „Робсов” ЕООД,  „Дунав Автотранспорт 2” ЕООД, „Джамбазов Строй” ЕООД, „Месокомбинат Свищов” ООД.