График за прием

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране: 03 – 05 юли 2019 г. вкл. 
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 11 юли 2019 г. вкл
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16 юли 2019г. 
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 18 юли 2019 г. вкл. 
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22 юли 2019 г. вкл. 
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23 юли 2019 г. 
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 24 – 25 юли 2019 г. вкл. 
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2019 г. вкл. 
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 31 юли 2019 г. вкл. 
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране- 01 август 2019 г. 
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10 септември 2019 г. вкл. 
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием – до 13 септември 2019 г. вкл.