Поправителни, приравнителни, за определяне на срочна оценка и изпити за промяна на оценката