Поправителни, приравнителни, за определяне на срочна оценка и изпити за промяна на оценката

Ред за организиране и провеждане на приравнителен изпит за определяне на срочна оценка на Дейвид Петров и Цветелина Перникова 

Поправителни изпити с ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение - сесия май 2018 година

График на поправителните изпити с ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение - сесия юли 2018 година

График на поправителните изпити с ученици в последен гимназиален клас - ХІІ клас (дневна и самостоятелна форма на обучение), сесия юли-август 2018 година
Условия и ред за организиране и провеждане на поправителни изпити за ученици от последния гимназиален клас/ ХІІ клас/ - сесия януари 2019 година
 
График на поправителни изпити с ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение - 8,9,10 и 11клас, сесия Август
 
График на поправителните изпити с ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение Милен Петров
 
Условия и ред за организиране и провеждане на поправителни изпити за ученици от последния гимназиален клас ХІІ клас - сесия януари 2019 година