Поправителни, приравнителни, за определяне на срочна оценка и изпити за промяна на оценката

График приравнителни изпити юни - юли 2022