Самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план на учениците в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици, преместени в самостоятелна форма на обучение на Мартин Георгиев, Милен Петров и Юсеин Юсеинов

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици, преместени в самостоятелна форма на обучение на Изабел Лазарова и Мария Николова

График на поправителните изпити с ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение - сесия юли 2018 година

График на поправителните изпити с ученици в последен гимназиален клас - ХІІ клас (дневна и самостоятелна форма на обучение), сесия юли-август 2018 година

График на поправителни изпити с ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение - 8,9,10 и 11клас, сесия Август

График на поправителните изпити с ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение Милен Петров