ЦКОП

Центарът за кариерно ориентиране и предприемачество в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”  осъществява информационна, консултантска и организационна дейност, чрез оперативни екипи, които организират и отговарят за изпълнението на планираните  дейности:


1. Професионално/кариерно ориентиране на ученици от ПДТГ.

2. Обучение и възпитание в предприемачество.

3. Партньорство с работодатели.

4. Развиване на социално-културни интереси /извънкласни дейности/.

5. Алумни – ДТГ.

Центърът осъществява дейността си във взаимодействие с Фондация „Д. Хадживасилев”, Училищното настоятелство при ПДТГ, СА „Д. А. Ценов”, Висше училище по застраховане и финанси – София, Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Технически университет – София,  Джуниър Ачийвмънт България,  „Интеграл Образователни програми” ООД – Стара Загора и двадесет и пет бизнес организации.

ЦКОП представлява иновативен инструмент за подобряване на връзката между средното образование и пазара на труда в България.

Целта е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност.

Центърът е в помощ на учениците да научат повече за интересите и способностите си, за възможностите за продължаване на образованието и намиране на работа след завършване на училище.

Дейността на клубовете включва часове по кариера и личностно развитие, посещения в различни компании, гостувания на професионалисти, пленери и проучване на професионалните интереси.

Заниманията по професионално ориентиране и личностно развитие помагат на учениците да подобрят преносимите си умения и информираността си по темите, свързани с кариерата.