Учебно-тренировъчни фирми

—“МЕДЖИК КЕЙС” ЕООД е фирма, която произвежда и предлага ръчно изработени кейсове за всякакви модели мобилни телефони на най-добрите цени. Eкипът от XIIА клас е внимателно подбран и разполага с отлични специалисти в областта на информационните технологии. Състои се от тринадесет души, разпределени в различни отдели - производствен, счетоводен и административен. Ръководител - г-жа Здравка Здравкова.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-трениравъчната фирма "Денс" ООД е регистрирана през месец октмври 2016 година от група ентусиазирани ученици от специалност "Икономика и мениджмънт" при ПДТГ "Димитър Хадживасилев" под ръководството на г-жа Румяна Борисова.

Фирмата е с предмет на дейност търговия на дребно с обувки.
УТФ е модел на реално предприятие, в което учениците се обучават в условия, близки до практиката, учебна среда, в която учениците могат да развият своята личностна, социална и професионална компетентност. На практика се тренират умения за прилагане на получените теоретични знания, запознават се с конкретни изисквания за определени работни маста, по пътя на собствения опит се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш и да взимаш решения и да носиш отговорност за тях. Сделките в ежедневната работа са съобразени с изискванията на нормативната база и на пазарната икономика, но без участието на реални пари и стоки.
С работата си в УТФ учениците демонстрират получените в ПДТГ умения за презентиране, говорене пред публика, изготвяне на различни документи и рекламни материали. Така на практика те доказват, че са предприемчиви, иновативни и успешни!
 

„Феерия 2016“ е учебно-тренировъчна фирма, регистрирана  за учебната 2016/2017 година. Предметът на дейност е производство и търговия със сувенири ръчна изработка.  Персоналът на фирмата са 13 ученици от ХII А клас. Всеки ученик  работи в един от следните отдели: административен, маркетинг, производствен и пласмент.  Учениците се обучават по специалността „Икономист-информатик“, което им дава възможност да приложат на практика придобитите умения и навици в многобройните часове по информатика. Конкурентно предимство на фирмата е уникалността на изделията. Ръководител е г-жа Мария Кръстевич.