Колектив

Имена Длъжност
Лиляна Димитрова Директор
Альоша Красимиров Кушлов Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – история и цивилизации, география и икономика
Марияна Любенова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астро
Миланка Александрова Узунова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – български език и литература
Татяна Валентинова Максимова Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – български език и литература и изобразително изкуство
Моника Славева Цветанова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език
Милена Борисова учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език
Даниел Генчев Борисов Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – физическо възпитание и спорт
Аделина Николова Милинова Старши учител практическо обучение; председател на МО на учителите по професионална подготовка
Здравка Пенчева Здравкова Старши учител теоретично обучение
Диана Георгиева Илиева - Атанасова Старши учител, теоретично обучение
Цветелин Тодоров Борисов Учител практическо обучение
Румяна Владимирова Пенева Педагогически съветник
Бойко Иванов Димитров Главен счетоводител
Гергана Велкова - Ламброва Счетоводител - касиер
Гергана Петкова Технически секретар
Димитър Илиев Илиев Работник-поддръжка
Любомир Манолов Живков Работник-поддръжка