Възможности за мероприятия

Провеждане на представителни мероприятия в сградата на ПДТГ

  1. Договор за аула
  2. Препис
  3. Заявление аула