Разписание на училищния автобус

През  учебната 2018/19 година ПДТГ „Д. Хадживасилев“ ще има автобус, който ще обслужва учениците от селата Алеково, Козловец, Царевец и от източната част от града, по маршрута си.

АВТОБУСЪТ Е С ТАБЕЛА "ПДТГ".

Р А З П И С А Н И Е

по маршрута Алеково - Козловец-Царевец- Стоян Ников - Хан бъчва – пл. Свобода:

с. Алеково: тръгва 7.00 ч.
с. Козловец: тръгва 7.10 ч.
с. Царевец / Рен Глор/: тръгва 7.24 ч.
с. Царевец /центъра/: тръгва 7.25 ч.
с. Царевец / крайна спирка/: тръгва 7.26 ч
Стоян Ников: тръгва 7.28 ч.
Стадиона: тръгва 7.30 ч.
Корпус Юг / градска спирка/: тръгва 7.31 ч.
Хан Бъчва: тръгва 7.32 ч.

След учебни занятия:
понеделник - четвъртък: тръгване от училище 14.35 ч.
петък: тръгване от училище 13.45 ч.