Разписание на училищния автобус

През  учебната 2023/24 година ПДТГ „Д. Хадживасилев“ ще се обслужва от няколко превозвачи, които ще се движат по следните маршрути и графици:

Маршрутно разписание за специализиран превоз  гр. Свищов - с. Ореш - гр. Свищов

Маршрутно разписание за специализиран превоз  гр. Свищов - с. Червена - с. Овча Могила - с. Морава - с. Драгомирово - с. Българско Сливово - с. Царевец - гр. Свищов