Другите за нас

Поздравителни адреси - 135 години


Румен Радев - Президент на Република България

Красимир Вълчев - Министерство на образованието и науката

Николина Ангелкова - Министър на туризма

Инж. Розалия Личева - началник на РУО

Гл. инсп. инж Светлин Михайлов

Милена Дамянова

Генчо Генчев - кмет на община Свищов

140 СУ Ив. Богоров

Българска книга-97 ООД

Пламен Александров - ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови

Доц. д-р Иван Марчевски - ректор на СА "Д. А. Ценов"

Инж. Веска Николова - директор на СПГ "Алеко Константинов"

Колектив на СУ "Димитър Благоев" гр. Свищов

Генади Иванов - директор на  СУ "Николай Катранов" гр. Свищов

доц. д-р Иван Тодоров и маестро Тодор Кабакчиев

Проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра "Финанси и Кредит" и председател на УС на Фондация "Проф. д-р Минко Русенов"

Център за обществена подкрепа


Поздравителни адреси - 2019 г.

Поздравителен адрес от Фондация проф.д-р Минко Русенов и Кадедра Финанси и кредит

Поздравителен адрес от СА Д.А.Ценов

Поздравителен адрес от СПГ Алеко Константинов

Поздравителен адрес от СУ Димитър Благоев

Поздравителен адрес от СУ Николай Катранов

Поздравителен адрес община Свищов