Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър; Специалност: “Финанси и кредит” - СА”Д.А.Ценов” - Свищов; “Икономическа педагогика” - СА”Д.А.Ценов” – Свищов

“Маркетингов мениджмънт” - СА”Д.А.Ценов” - Свищов “Обслужване на туристическия поток” – Университет в чужбина;

Професионална квалификация, специализации:  Икономист - осигурител; Учител; Мениджър техник по обслужване на туристическия поток; ПКС ІV - ДИУУ - София; ПКС V - ДИУУ - София Кариерно развитие: oт 2004 до момента -  Учител в ДТГ 2004 – Община Свищов – Старши експерт;  1989 – 1991 – ВФСИ “Д.А.Ценов” - инспектор; Традиционно преподавани предмети: Маркетинг, Право;