Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър,

Специалност: “Икономика и управление на промишлеността” - СА”Д.А.Ценов” – Свищов;

Професионална квалификация, специализации:  ПКС IV - ДИУУ - София; ПКС V - ДИУУ - София;

Кариерно развитие: от 2011г. - старши учител в ДТГ; 2011г. - Организатор извънкласни дейности в ДТГ; 2010г. - Помощник-директор по учебната дейност в ДТГ; 2009-2010 – Организатор обучение - практическо в ДТГ; 1993-2008г. - учител в ДТГ;

Традиционно преподавани предмети: Икономика на предприятието, Основи на правото, Обща теория на статистиката