Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър;

Специалност: “Финанси и кредит и застрахователно дело” - СА”Д.А.Ценов” - Свищов

“Педагогическа правоспособност” -А”Д.А.Ценов” - Свищов;

Професионална квалификация, специализации: “Икономист – финансист”; “Преподавател по икономически дисциплини”; ПКС II - ДИУУ - София;

Кариерно развитие: от 2009 – Старши учител в ДТГ;

1995 – 2009 -  Учител в ДТГ;

1989 – 1995 – Учител в Икономически техникум в гр. Ч. Бряг;

Традиционно преподавани предмети: Финанси, Обща икономическа теория