Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - бакалавър

Специалност: Английска филология -ВТУ"Св. св. Кирил и Методий";

Професионална квалификация, специализации: Филолог, учител по английски език; ІV ПКС - ДИУУ - София; V ПКС - ДИУУ - София

Кариерно развитие: от 2011 – Старши учител в ДТГ;

2003-2011 - Учител в ПГ"Асен Златаров" - Свищов;

2001 -2003 – Учител в ДТГ; 2000- 2001 - Учител в СОУ "А.Константинов" - Свищов;

Традиционно преподавани предмети: Английски език