Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър

Специалност: “Счетоводство и контрол” - СА”Д.А.Ценов” – Свищов; “Икономическа педагогика” - СА”Д.А.Ценов” – Свищов
Професионална квалификация, специализации: Икономист по СФКД; Учител; ПКС ІV - ДИУУ - София;

ПКС V - ДИУУ - София Кариерно развитие:  от 2004 – до момента -  Учител в ДТГ 1989 – 1990 - работник Традиционно преподавани предмети: Право, Счетоводство, Счетоводни стандарти, Бизнес комуникации