Образование: висше - бакалавър;

Специалност: “Бизнес информатика”- СА”Д.А.Ценов” - Свищов; “Икономическа педагогика” - СА”Д.А.Ценов” – Свищов

Професионална квалификация, специализации:Учител;

Кариерно развитие: от 2014  -  учител в ДТГ;

Традиционно преподавани предмети: Информатика, Информационни технологии, Уеб програмиране, Бази от данни