Галерия

Производствена практика 2021

УТФ

Обучениепо графичен дизайн

Производствена практика 2020

Дипломиране на Випуск 2020

ДИ за ПК 2020

Изпращане на Випуск 2020

Дигитално обучение

135 години Търговска гимназия в Свищов

Състезание "Свищов - туристическа дестинация за един ден"

Производствена практика 12 а

Посещение в дом за стари хора

Иновации в действие

Да почистим Българя за един ден!

Производствена практика на Х б клас

ДИ за ПК

11 юни - Ден на икономиста

Боядисване на оградата

24 май

Изпращане на Випуск 2019

Състезание "Най-добра идея за мобилно приложение"

Ден на „Отворени врати”

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Изложба на ученическо творчество

134 години ПДТГ

Коледен базар

Представяне на проекти в ПДТГ

Национално ученическо състезание на СА по "ТУРИЗЪМ"

НУС "Проектиране на мобилно приложение"

Предприемачество в туризма

"Най-големият урок в света"

Проект „Училище за родители”

Професионална държавна търговска гимназия, гр. Свищов – история, която респектира, задължава и вдъхновява!

Дарителска кампания

Състезания в СА 2017г.

Иновационен лагер 2017

Кръгла маса 31.10.17г.

Работа по Еразъм +

Първи учебен ден на 2017/18 година

Национална диплома на Симона Аврамова

Посещение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по проект „Бъдещето е толерантност“

Квалификация на педагогическите специалисти

Интериор

Библиотечно-информационен център

Музейна експозиция

Състезание "Най-добра бизнес идея"

Състезания в СА "Д. А. Ценов"

Учебно-тренировъчни фирми

Иновационен лагер

Световна седмица на предприемачеството