Нова сертификация от Майкрософт за учениците от ДТГ

На 27 ноември 2015г. осем ученици, подготвяни от г-жа Теодора Спасова – учител по информатика и ИТ в ДТГ, се явиха на изпит за получаване на международно признатия сертификат Microsoft Office Specialist (Excel 2013), като по този начин валидираха знанията и уменията си за работа с бизнес софтуер. Това бяха Бранимир Петков, Ванина Копчева, Виктор Петров, Виктор Дамянов и Симона Аврамова от ХIа клас и Анатолий Петров, Атанас Аврамов и Павлена Йорданова от ХІIа клас, всички те специалност „Икономическа информатика“ в ДТГ“Д. Хадживасилев“.
Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, като партньори на Майкрософт за България, представляват специализиран сертификационен център на компанията, където се явиха на изпит учениците от ДТГ.
От своя страна, Алумни клуб на завършилите същия факултет инициира редица проекти с основна цел да помогне младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. Те са и спонсори на цялата организация по пътуване и явяване на изпит на учащите от страната.
По проекта „Кариера в ИТ“, в който от 2014г. успешно участва и ДТГ, се организират кариерни срещи с хиляди ученици в страната. В кампанията са включени 15 преподаватели от Стопански факултет към СУ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.
През миналата учебна година същите ученици станаха горди притежатели и на сертификат Microsoft Office Specialist (Word 2013), доказвайки, че имат достойно бъдеще в ИТ сектора. Плановете на компанията Microsoft в сферата на образованието са в унисон с амбициите на учителите от ДТГ и техните възпитаници за подготовка и успешна сертификация на още ученици.
Успешно представилите се икономисти - информатици се завърнаха от София много по-мотивирани, по-амбицирани и с по-богато професионално портфолио.