ТВОЯТ ЧАС В ПДТГ

2016 / 2017


Връзка към платформата на проекта

ИНСТРУКЦИЯ (извадки)

Индивидуална образователна карта

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси

Писмо до председателя на Обществения съвет

 

Клуб "Работа с компютърна графика" - ръководител: Румяна Борисова

Клуб "Облачни и мрежови технологии" - ръководител Теодора Спасова

Клуб "Облачни и мрежови технологии" - резултати

Клуб "Фотография и Фотошоп" - ръководител Михаела Маркова

Клуб "Фотография и Фотошоп" - финална презентация

Ателие "Аз архивирам"

Клуб "Журналистика"

Клуб "Родна реч"

Клуб "Журналист"

2017 / 2018


Клуб "Компютърни технологии" - ръководител Теодора Спасова

Клуб "Математика за гимназисти" - ръководител Румяна Августинова

Клуб "Работа с компютърна графика" - ръководител Румяна Борисова

Клуб "Дизайн и реклама" - ръководител Румяна Борисова

Клуб "Информационни технологии" - ръководител Цветелин Борисов

Среща с родители