Училищни графици

График за провеждане на учебни часове за периода 01 май- 31 май 2021 г.

График за провеждане на учебни часове за периода 12 април- 29 април 2021 г.

График за провеждане на учебни часове за периода 15 март - 31 март 2021 г.

График за провеждане на учебни часове за периода 01 април - 30 април 2021 г.

Седмично разписание на ученици за II срок на 2021г.


Резултати от олимпиади, състезания и конкурси