Колектив

Имена Длъжност Имейл за контакт
Румяна Стефанова Иванова Директор rumq@gbg.bg
Румяна Владимирова Пенева Педагогически съветник
Альоша Красимиров Кушлов Главен учител
Диана Георгиева Илиева - Атанасова Старши учител, теоретично обучение didlina@dir.bg
Здравка Пенчева Здравкова Учител, практическо обучение z.pencheva@dir.bg
Аделина Николова Милинова Старши учител, теоретично обучение - икономически дисциплини a_milinova@abv.bg
Цветелин Тодоров Борисов учител, теоретично обучение tsvetelinb@gmail.com
Юлия Благоева Величкова Старши учител, теоретично обучение
Марин Петков Станев Старши учител darel1@abv.bg
Даниел Генчев Борисов Старши учител dani1_gen@abv.bg
Румяна Михайлова Августинова Старши учител rumi_avgustinova@mal.bg
Моника Славева Цветанова Старши учител monip@abv.bg
Миланка Александрова Узунова Старши учител
Добринка Ангелова Микова Старши учител Dob4o_sv@abv.bg
Ангел Кънчев Петков Старши учител bigpak@abv.bg
Бойко Иванов Димитров Главен счетоводител bojko@gbg.bg
Петя Гутева Гутева Счетоводител-касиер pguteva@abv.bg
Теодора Иванова Спасова Старши учител doricosan@dir.bg
Марияна Цветкова Ненкова Технически секретар
Иван Василев Кузев Огняр
Любомир Манолов Живков Работник-поддръжка
Павлина Стефанова Кирова Портиер
Димитър Илиев Илиев Работник-поддръжка
Татяна Валентинова Максимова Учител