Разписание на училищния автобус

През  учебната 2019/20 година ПДТГ „Д. Хадживасилев“ ще има автобус, който ще oe движи по следните маршрут и график: