Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: Висше - магистър;

Специалност: “Организация на производството и управление впромишлеността” –

 СА "Димитър Ценов" – Свищов;

“Психология” - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

Професионална квалификация, специализации:

“Икономист, преподавател по ик. дисциплини в средните училища”; “Психолог и учител по психология”; ПКС I – ДПИКУ – Стара Загора;  ПКС II - ДИУУ София, Специализация по организация и управление на образованието , СУ ”Св.Климент Охридски”;

Кариерно развитие: след 2005 – директор на ДТГ ”Д. Хадживасилев”; 2002-2005 – психолог-консултант; 1994-2002 – старши-експерт по професионално образование, РИО –Велико Търново /1995г -вр.и.д.началник РИО/; 1993-1994-директор, ПГ ”Проф.д-р А. Златаров”, Свищов; 1983-1993 - учител;

Традиционно преподавани предмети:  Психология и логика