Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: Висше - магистър

Специалност: “Счетоводна отчетност” - СА "Димитър Ценов"- Свищов, “Английски език и литература” - СУ "Св. Климент Охридски";

 Професионална квалификация, специализации: 

“Икономист-счетоводител”, “Педагогически профил”, “Английски език  и литература”; ПКС II - ДИУУ София

Кариерно развитие: oт 2010 - учител в ДТГ; 2005 - 2010 Помощник директор по учебна дейност в ДТГ;

1990-2005 – учител в ДТГ;

Традиционно преподавани предмети: Английски език, Счетоводство