Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър;

Специалност: “История” – Университет в чужбина; “Физическо възпитание” – Национална Спортна Академия - София;

Професионална квалификация, специализации: “Историк, преподавател по история и обществознание”, “Учител по физическо възпитание”; ПКС ІV - ТУ - Ст.Загора; ПКС V - ТУ - Ст.Загора;

Кариерно развитие: от 2009 – Старши учител в ДТГ; 1988 – 2009 - 

Учител в ДТГ; 1986 – 1988 – Учител в ЕСПУ”Д. Благоев” – Свищов; 1984 – 1986 – Дружинен ръководител в ОК на ДКМС

1984 – Учител в ЕСПУ”Д. Благоев” – Свищов;

Традиционно преподавани предмети: История и цивилизация, Философия, Физическа култура и спорт, треньор  по баскетбол