Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър

Специалност: “История и география” -ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”;

Професионална квалификация, специализации: Учител по история и география; ПКС ІV - ДИУУ - София;

ПКС V - ДИУУ - София;

Кариерно развитие: от 2010 г. - Главен учител в ДТГ; 2009 –2010г. - Старши учител в ДТГ; 2002 – 2009 - Учител в ДТГ;

1994 – 2002 – Учител в ПГЛПС; 1988 – 1989 – Учител; 1987 – 1988 – Треньор по лека атлетика в гр. Панагюрище; Традиционно преподавани предмети: История и цивилизация