Warning: Missing argument 4 for langSwich(), called in /home/dtgsvishtovcom/www/root/t_detail.php on line 86 and defined in /home/dtgsvishtovcom/www/root/admin911/functions.php on line 4

Образование: висше - магистър

Специалност: “Счетоводство и контрол” - СА”Д.А.Ценов” - Свищов

Професионална квалификация, специализации:

кономист - счетоводител и квалификация учител; ПКС II -   ДИУУ - София; ПКС III -  ДИУУ - София; ПКС IV - ДИУУ - София; ПКС V -  ДИУУ - София

Кариерно развитие: от 2009 – Старши учител в ДТГ;

1997 – 2009 -  Учител в ДТГ;

Традиционно преподавани предмети: Основи на счетоводството, Счетоводство на предприятието