ЕЛА В ПДТГ, ДОКАЖИ СЕБЕ СИ!

Последни новини

Теодора Спасова06.08.2019 г. 09:44

Сертифициране на знания по математика и компютърни науки

Информираме ви за възможност за сертификация на знания по математика и компютърни науки: ЗАЩО Е ПОЛЕЗНО СЕРТИФИЦИРАНЕТО? 1. Много от университетите в Европа и САЩ изискват определен минимален хорариум часове по математика и/или компютърни науки (програмиране, умения за учене по

Теодора Спасова25.07.2019 г. 14:01

Когато с ученето получаваш и умения

Във вестник "Аз-Буки" - специализиран орган на МОН, в раздел "Академична мрежа", можете да прочетете повече по темата, посветена на СА "Д. А. Ценов" и ПДТГ "Д. Хадживасилев" и тяхната обща мисия да обучават и развиват умения: "Професионална гимназия и висше училище стъпка по стъпка надграждат знани

Румяна Иванова23.07.2019 г. 17:49

Младежко дръзновение за просперитет на туристическия бизнес

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” участва в проект „Дунавски сървайвър за финансова грамотност”, иницииран от Сдружение „Институт Перспективи”. В реализацията на проекта участват младежи от Австрия, Македония, Испания, Полша и България. Целта е да се генерират нови идеи за образователен, културно-истор

Миланка Узунова15.07.2019 г. 20:29

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

През втори срок на учебната 2018/2019г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ бяха сформирани две групи за допълнителна подкрепа по български език и литература по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.


Предстоящи събития


Партньори