ЕЛА В ПДТГ, ДОКАЖИ СЕБЕ СИ!

Последни новини

Юлия Величкова17.09.2018 г. 21:12

В ПДТГ „Димитър Хадживасилев” тържествено бе открита новата 2018/19 учебна година

Започваме учебната година с 233 ученици, в това число 222 ученици в дневна форма на обучение , разпределени в 11 паралелки и 11 ученици в самостоятелна форма на обучение.

Теодора Спасова16.09.2018 г. 21:55

Настаняване на ученици в общежитие на СА „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов.

Заявилите желание ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ да бъдат настанени в общежитие, могат да направят това на 15 Септември

Теодора Спасова16.09.2018 г. 21:54

Превоз на ученици за първия учебен ден - 17.09.2018г

Превоз на ученици за първия учебен ден - 17.09.2018г. по маршрут с. Алеково – с. Козловец – с. Царевец.

Теодора Спасова12.09.2018 г. 14:22

Откриване на учебната 2018/2019 г.

Учениците да се явят в 8,45 часа в двора на Гимназията.: 9-12 клас униформа, а новопостъпилите с официално облекло.


Предстоящи събития


Партньори