ЕЛА В ПДТГ, ДОКАЖИ СЕБЕ СИ!

Последни новини

Юлия Величкова13.07.2018 г. 10:00

Ученик от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ сред двайсетте най-изявени ученици в областта на икономиката, поканени за участие в образователна програма на Комисия

От 02 юли до 06 юли 2018 г. в гр. Банкя се проведе ХVІ-то издание на образователна програма за ученици „НЕБАНКОВИЯТ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“

Теодора Спасова27.06.2018 г. 21:35

Световна компютърна фирма призна знанията на ученик от ПДТГ

Ученикът Кристиян Русев от Х клас на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, специалност „Икономическа информатика“

Юлия Величкова27.06.2018 г. 11:46

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

След успешно приключване учениците ще получат своите ученически книжки на церемония по приключване на учебната 2017/2018 година.

Юлия Величкова27.06.2018 г. 10:14

Нова препоръка на съвета на Европейския съюз относно ключовите компетентности за учене през целия живот

На 02.07.2018 година от 10 часа в Аулата на ПДТГ „ Димитър Хадживасилев ”, ще се проведе публична лекция за Препоръката


Предстоящи събития


Партньори